Privacy Verklaring Tourclub Elsloo

 

Gebruik van persoonsgegevens.

De wielervereniging Tourclub Elsloo gebruikt de door haar leden aangereikte persoonlijke gegevens uitsluitend bij het uitvoeren van de doelstellingen van Tourclub Elsloo. Door gebruik te maken van de diensten van Tourclub Elsloo stemmen de leden in met de verwerking hiervan.

 

Waarom Tourclub Elsloo de gegevens nodig heeft

Tourclub Elsloo verwerkt de persoonsgegevens van haar leden om contact met de leden te onderhouden en voor het correct uitvoeren van haar doelstelling.

 

Doelstelling Tourclub Elsloo

De doelstelling van Tourclub Elsloo is: het organiseren van fietstochten, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens.

Tourclub Elsloo bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting. De gegevens worden bewaard zolang de leden lid zijn van Tourclub Elsloo. Na opzegging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens, aan het einde van de lidmaatschapsperiode, verwijderd.

 

Delen met anderen.

De persoonsgegevens van de leden worden vertrouwelijk behandeld en zullen door Tourclub Elsloo intern worden gebruikt. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en zullen nooit, zonder de toestemming van de individuele leden, aan derden worden verstrekt.

 

Privacyrechten.

De leden hebben afzonderlijk het recht om hun persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. Verwijdering kan alleen door beëindiging van het lidmaatschap.
De leden kunnen een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens ook sturen naar het secretariaat van Tourclub Elslo via tourclubelsloo@gmail.com.

 

Beveiligen.

Tourclub Elsloo neemt de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar leden serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

 

Akkoord verklaring

Indien u zich niet kunt verenigen met opgenoemd privacybeleid van Tourclub Elsloo verzoeken wij dit schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur van Tourclub Elsloo via tourclubelsloo@gmail.com.

 

Het bestuur van Tourclub Elsloo

Update mei 2019
 
 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb