Statuten en Huishoudelijk Reglement

Hieronder onze Statuten en Huishoudelijk Reglement (goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 20-10-2021)

Statuten (jan 2022)

Huishoudelijk Reglement (okt 2021)