Statuten en Huishoudelijk Reglement

We gaan onze huidige Statuten en Huishoudelijk Reglement aanpassen aan de nieuwe inzichten.

Hier onze huidige regels:

Statuten (1985)

Huishoudelijk Reglement (2010)

Voorstel voor nieuwe regels (op agenda Algemene LedenVergadering september 2021):

Statuten (2021)

Huishoudelijk Reglement (nog in voorbereiding)