Familiedag 2023    ... xxx september

Elk jaar hebben we onze familiedag, een gezellig dagdeel met vooral ook onze partners. Dit jaar gaan we naar ................

Verzamelen is op de parkeerplaats van ...............

We starten daar met een kopje koffie en vlaai. Daarna een wandeling naar ............

Voor degenen die niet aan de wandeling meedoen, die kunnen samen een kopje pakken in ...., of met de auto naar het kerkje om bij de rondleiding aan te sluiten.

Het buffet is gepland om 18.00 uur.

 

U en uw partner zijn hierbij van harte uitgenodigd.

 

Vervoer is op eigen gelegenheid, probeer zoveel mogelijk samen te rijden. Zodra de aanmeldingen binnen zijn kan dit onderling geregeld worden.

 

Aanmelding en eigen bijdrage:
knipstrook + eigen bijdrage inleveren bij Henk of per mail. Eigen bijdrage kan ook via de bank: NL59 RABO 0149 2973 19 tnv Tourclub Elsloo ovv Familiedag 2021. De eigen bijdrage is 10 Euro per persoon.