Familiedag 2023    zaterdag 30 september

Elk jaar hebben we onze familiedag, een gezellig samenzijn met elkaar en met vooral ook onze partners.

Onze jaarlijkse familiedag is op zaterdag 30 september. We gaan dit jaar naar de vuursteenmijn van Rijckholt. Het programma is geschikt voor ook personen die wat minder ter been zijn. We sluiten af met een gezellig etentje.

U en uw partner zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Denk aan stevig schoeisel en warme kleding voor degenen die meegaan naar de vuursteenmijn.

 

Vervoer is op eigen gelegenheid, probeer zoveel mogelijk samen te rijden.

Verzamelplaats: Parkeerplaats tegenover Eetcafé Riékelt. Rijksweg 184, 6247 AN Rijckholt

 

Aanmelding en eigen bijdrage: knipstrook + eigen bijdrage van 10 Euro/pp inleveren bij Henk of per mail. Eigen bijdrage kan ook via de bank: NL59 RABO 0149 2973 19 tnv Tourclub Elsloo ovv Familiedag 2023.

 

Programma:

 

14.30 u: Verzamelen in Eetcafé Riékelt.

Ontvangst met koffie en vlaai en uitleg over programma.

15.00 u: Rondleiding Vuursteenmijn en/of Informatie centrum en/of wandeling omgeving.

18.00 u: Maaltijd bij Eetcafé Riékelt

21.00 u: Afsluiting.

 

---------------------------------- knip-knip -----------------------------------------------

 

Opgave Familiedag 30 september 2023. Inleveren vóór 1 september.

 

o   Ondergetekende (naam) ……………………………….. neemt deel met  .... personen.

o   Eigen bijdrage van € …….. contant of per bank (10 € pp)

o   Heb je speciaal iets voor de kok om rekening mee te houden? Geef het hier aan: ……………

o   Wij doen alleen mee met de maaltijd

 

o   Datum: ………………

o   Handtekening: .............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb